fbpx

HM Design

Tamplarie PVC

Politică de confidențialitate

Adresa site-ului nostru web este: http://hmdesign.ro.

Regulamentul 2016/679/UE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. Pe scurt, îţi explicăm drepturile tale:

  • Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îţi oferim acces la aceste date precum şi informaţii despre cum sunt prelucrate;
  • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că poţi primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat;
  • Dreptul la opoziţie vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deserveşte un interes public ori un interes legitim al nostru;
  • Dreptul la rectificare se referă la colectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
  • Dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că ai dreptul să îți ştergem datele colectate fără întârzieri nejustificate în oricare din situaţiile: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ţi-ai retras consimţământul şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale;
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării